ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC (giá : 500.000 VNĐ)
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP

 KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
(1/4 => 15/4) : Nghỉ Dịch Covid-19 Xin Cảm Ơn
31/03/2020 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
30/03/2020 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2  
29/03/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
28/03/2020 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9 
27/03/2020 Đầu 8 Đuôi 1 Miss
26/03/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
25/03/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Miss
24/03/2020 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đuôi 
23/03/2020 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3 
22/03/2020 Đầu 8 Đuôi 9 Miss
21/03/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi     
20/03/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
19/03/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
18/03/2020 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi    
17/03/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
16/03/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
15/03/2020 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
14/03/2020 Đầu 2 Đuôi 7 Miss
13/03/2020 Đầu 5 Đuôi 2 Miss
12/03/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
11/03/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi   
10/03/2020 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
09/03/2020 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi  
08/03/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
07/03/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
06/03/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
05/03/2020 Đầu 3 Đuôi 1 Win  Đuôi    
04/03/2020 Đầu Đuôi 1 Win  Đầu   
03/03/2020 Đầu 1 Đuôi 3 Win  Đuôi   
02/03/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
01/03/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
29/02/2020 Đầu 1 Đuôi 4 Miss
28/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 8  
27/02/2020 Đầu 9 Đuôi 9 Miss
26/02/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 4   
25/02/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu  
24/02/2020 Đầu 1 Đuôi 9 Win  Đuôi  
23/02/2020 Đầu 0 Đuôi 7 Miss
22/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7 
21/02/2020 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
20/02/2020 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
19/02/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu  9   Đuôi 8 
18/02/2020 Đầu 0 Đuôi 5 Miss
17/02/2020 Đầu Đuôi 0 Win Đầu  1
16/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu  7   Đuôi 6 
15/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu  1   Đuôi 7 
14/02/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
13/02/2020 Đầu 3 Đuôi 2  Win Đầu  3   Đuôi
12/02/2020 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
11/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu  9   Đuôi     
10/02/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
09/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu  4   Đuôi    
08/02/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu  9   Đuôi    
07/02/2020 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
06/02/2020 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
05/02/2020 Đầu Đuôi 5 Win Đầu  1   Đuôi   
04/02/2020 Đầu 0 Đuôi 0 Win   Đuôi  
03/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win Đầu  0   Đuôi  
02/02/2020 Đầu Đuôi 8 Win Đầu  3 
01/02/2020 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
31/01/2020 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu  1
30/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu  1  Đuôi   
29/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3 Miss
28/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu  4  Đuôi  
24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT 
23/01/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
22/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
21/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu  9  Đuôi 7 
20/01/2020 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
19/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0 Miss
18/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đầu  0  Đuôi 6 
17/01/2020 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu  7 
16/01/2020 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu  8  Đuôi 2  
15/01/2020 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu  1  Đuôi 0  
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu  6  Đuôi 4  
13/01/2020 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
12/01/2020 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
11/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu  5  Đuôi 8 
10/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 Win Đuôi  6
09/01/2020 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu  7
08/01/2020 Đầu 8 Đuôi 1 Miss
07/01/2020 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu  5  Đuôi 4 
06/01/2020 Đầu 7 Đuôi 2 Win  Đuôi 2 
05/01/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
04/01/2020 Đầu 4 Đuôi 9 Win  Đầu  4 Đuôi 9 
03/01/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
02/01/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
01/01/2020 Đầu 4 Đuôi 6 Miss