ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC (giá : 500.000 VNĐ)
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP

 KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
09/12/2019 Đầu 5 Đuôi 0 Miss
08/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Miss
07/12/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win  Đầu  3 Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Win  Đầu  3 Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
04/12/2019 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
03/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Win  Đầu  9
02/12/2019 Đầu 9 Đuôi 7 Win  Đầu  Đuôi 7 
01/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 Miss
30/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Win  Đầu  9
29/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
28/11/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
27/11/2019 Đầu 5 Đuôi 7 Win  Đầu  Đuôi 7 
26/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
25/11/2019 Đầu 6 Đuôi 6 Win  Đầu  6
24/11/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win  Đầu  4 Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
22/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu  Đuôi
21/11/2019 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu  1
20/11/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
19/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu  4 Đuôi 2 
18/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
17/11/2019 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu  0 Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3 Đuôi 0 Miss
15/11/2019 Đầu 7 Đuôi 2 Miss
14/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu  Đuôi 8 
12/11/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Miss
11/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Miss
10/11/2019 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu  
09/11/2019 Đầu 1 Đuôi 7 Miss
08/11/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu  Đuôi 2 
07/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Miss
06/11/2019 Đầu 8  Đuôi 1 Win  Đầu  Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9  Đuôi 2 Win  Đầu  9
04/11/2019 Đầu 0  Đuôi 4 Win  Đuôi 4
03/11/2019 Đầu 1  Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 2  Đuôi 4 Win Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 5  Đuôi 8 Win Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 9  Đuôi 7 Miss
30/10/2019 Đầu 9  Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8   
29/10/2019 Đầu 1  Đuôi 7 Miss
28/10/2019 Đầu 3  Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9  
27/10/2019 Đầu 1  Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6  
26/10/2019 Đầu 9  Đuôi 9 Win Đuôi 9  
25/10/2019 Đầu 6  Đuôi 6 Miss
24/10/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Win Đuôi 4 
23/10/2019 Đầu 9  Đuôi 4 Miss
22/10/2019 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 3  Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 6  Đuôi 5 Miss
20/10/2019 Đầu 5  Đuôi 2 Miss
19/10/2019 Đầu 6  Đuôi 1 Miss
18/10/2019 Đầu 9  Đuôi 7 Win  Đầu 9  Đuôi 7  
17/10/2019 Đầu 8  Đuôi 3 Miss
16/10/2019 Đầu 4  Đuôi 1 Win  Đầu 4  Đuôi 1 
15/10/2019 Đầu 3  Đuôi 0 Win  Đầu 3  Đuôi 0 
14/10/2019 Đầu 5  Đuôi 7 Miss
13/10/2019 Đầu 4  Đuôi 8 Win  Đầu 4  Đuôi 8
12/10/2019 Đầu 3  Đuôi 6 Miss
11/10/2019 Đầu 2  Đuôi 5 Miss
10/10/2019 Đầu 4  Đuôi 5 Win  Đầu 4
09/10/2019 Đầu 8  Đuôi 4 Win  Đầu Đuôi 4 
08/10/2019 Đầu 3  Đuôi 6 Miss
07/10/2019 Đầu 0  Đuôi 0 Win  Đầu 0  Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Miss
05/10/2019 Đầu 5  Đuôi 5 Win  Đầu 5
04/10/2019 Đầu 5  Đuôi 1 Win  Đầu Đuôi 1
03/10/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Miss
02/10/2019 Đầu 8  Đuôi 1 Win  Đầu Đuôi 1
01/10/2019 Đầu 7  Đuôi 9 Miss
30/09/2019 Đầu 9  Đuôi 3 Miss
29/09/2019 Đầu 8  Đuôi 4 Win  Đuôi 4
28/09/2019 Đầu 1  Đuôi 6 Win  Đầu 1  Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 2  Đuôi 5 Miss
26/09/2019 Đầu 5  Đuôi 7 Win  Đầu 5  Đuôi 7 
25/09/2019 Đầu 3  Đuôi 3 Miss
24/09/2019 Đầu 2  Đuôi 4 Win  Đầu Đuôi 4
23/09/2019 Đầu 2  Đuôi 5 Win  Đầu 2
22/09/2019 Đầu 7  Đuôi 4 Win  Đầu 7  Đuôi 4
21/09/2019 Đầu 5  Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 7
19/09/2019 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 2
18/09/2019 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 4  Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 8  Đuôi 6 Miss
16/09/2019 Đầu 6  Đuôi 7 Win  Đuôi 7   
15/09/2019 Đầu 1  Đuôi 8 Miss
14/09/2019 Đầu 4  Đuôi 6 Win  Đầu 4  
13/09/2019 Đầu 6  Đuôi 2 Win  Đuôi 2  
12/09/2019 Đầu 1  Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7  
11/09/2019 Đầu 4  Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1  
10/09/2019 Đầu 3  Đuôi 2 Miss
09/09/2019 Đầu 7  Đuôi 3 Win Đuôi 3  
08/09/2019 Đầu 0  Đuôi 1 Miss
07/09/2019 Đầu 0  Đuôi 8 Miss
06/09/2019 Đầu 1  Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
05/09/2019 Đầu 5  Đuôi 9 Win Đầu 5 
04/09/2019 Đầu 9  Đuôi 4 Win Đuôi 4 
03/09/2019 Đầu 5  Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
02/09/2019 Đầu 6  Đuôi 4 Miss
01/09/2019 Đầu 9  Đuôi 4 Win Đầu 9